De theorie-examens gaan in ieder geval tot en met zaterdag 13 maart niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor de individuele theorie-examens.
Op 3 maart is het CBR gestart met alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Dit was mogelijk omdat het kabinet één-op-één contactberoepen weer toestaat. Dit geldt niet voor theorie-examens en klassikale cursussen. Die zijn onder andere vanwege groepsvorming nog niet toegestaan. Het CBR volgt de ontwikkelingen op de voet en staat naar eigen zeggen klaar voor een snelle hervatting. Uiterlijk 11 maart laten zij weten wat de gevolgen zijn voor theorie-examens en cursussen vanaf 15 maart.
Als de theorie-examens en cursussen weer starten, kan alles zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. Voor het inhalen van de theorie-examens heeft het CBR tot en met mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt. Alle kandidaten van wie de examens niet doorgaan, krijgen bericht van het CBR. Plekken voor nieuwe theorie-examens kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 1 juni.
Geldigheid certificaten, examenresultaten en code 95
Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, zijn vanuit de overheid verlengd. Ook de geldigheid van rijbewijzen en code 95 is opnieuw verlengd.
Kandidaten voor wie een theorie-examen staat gepland in de periode van 10 tot en met 13 maart, krijgen deze week bericht van het CBR dat dit niet doorgaat.